Pwy Yda Ni

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Owain Gwynedd

Yn dilyn dechreuad academaidd i’w yrfa fel myfyriwr LLB Gyfraith, wedi ei ddilyn gan cwrs cyfrifeg ACCA, mae Owain Gwynedd wedi mwynhau gyrfa amrywiol fel cyflwynydd a gohebydd dros y 10 mlynedd diwethaf. 

 

Gall rhywun weld Owain yn ddyddiol ar raglenni Prynhawn Da ac Heno, S4C, tra hefyd yn parhau i ddilyn ei frwdfrydedd o ddarlledu chwaraeon gydag Premier Sport, S4C, Radio Cymru a Radio Wales. 

 

Mae o hefyd wedi ei weld ar BT Sport, ITV 2 a Sianel 5 yn y gorffennol.

Gall Rygbi’r Dreigiau, CPD Dinas Caerdydd, ac S4C cael eu hychwanegu i’w CV corfforaethol.  

 

Fel cyflwynydd, mae cyfraniadau Owain wedi arwain at enwebiadau gwobr BAFTA Cymru a 'Mind'.

 

‘Digwyddiadau 218’ ydi’r bennod nesa mewn gyrfa diddordol ac amrywiol  - cyfle i gyfuno brwdfrydedd a gwybodaeth i lunio busnes i fod yn falch o honno. 

Owain Gwynedd 218 Events Director Profil
Geraint Hardy 218 Events Director.jpg

Geraint Hardy

Mae Geraintt Hardy yn wyneb ac llais cyfarwydd i nifer, yn dilyn gyrfa llwyddiannus dros y 12 mlynedd diwethaf, tra’n cyflwyno ar sianeli fel S4C, CBBC, Radio Wales, Radio Cymru a Capital FM. 

 

Mae o hefyd yn gyflwynydd corfforaethol profiadol - wedi gweithio gydag UEFA, Uwchgynair Barclays, Principailty, SONY UK, Celtic Manor Resort, CPD Dinas Caerdydd, Olympic Broadcast Service, LOCOG a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Yn ei gyfnod fel cyflwynydd mae o wedi bod ynghlwm a phrosiectau sydd wedi ei henwebu am wobrau BAFTA Plant a BAFTA Cymru, a wedi bod yn ffodus i ennill BAFTA Cymru a dau gwobr Arqiva. 

 

Mae’i brofiad a gwybodaeth o fewn y diwydiant wedi ei arwain i sefydlu ‘Digwyddiadau 218’ ond mae o hefyd yn rhedeg y cangen Cyflwyno yn Regan Management - yn defnyddio’i gysylltiadau eang i ddarganfod gwaith i eraill o fewn y diwydiant darlledu.