Newyddion

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • Twitter
  • YouTube
Neuadd y Farchnad_1080x1080.jpg

Fanzones Cwpan y Byd
S4C a Cymru

Mae CBC ac S4C, darlledwr swyddogol gemau Cymru, wedi gofyn am gymorth gan Digwyddoadau 218 i greu dwy 'fanzones' swyddogol ar gyfer y gem rhagbrofol anferthol ar gyfer Cwpan y Byd.

Bydd Cymru'n chwarae'r Alban neu'r Wcráin ar 5ed Mehefin mewn un o'r gemau pêl-droed pwysicaf yn hanes Cymru. Mae lle yng Nghwpan y Byd Pêl-droed FIFA 2022 yn Qatar a gêm grwp yn erbyn Lloegr yn y fantol.

Ar wahân i Stadiwm Dinas Caerdydd, Neuadd y Farchnad, Caernarfon a Chanolfan Cymry Llundain, Camden fydd y llefydd i fod.
 
 

Victory over Cancer.png

Velindre
a Ddigwyddiadau 218
yn Partneru

Mae Canolfan Ganser Velindre wedi partneru gyda Digwyddiadau 218 ar gyfer 'digwyddiadau rhyngwladol rygbi'r Hydref'.
 

Mae Velindre, yr Ysbyty Gobaith, wedi bod yn darparu triniaeth arbenigol a gofal cefnogol i gleifion canser yng Nghymru ers dros 60 mlynedd.

218's Latest Blog

No posts published in this language yet
Stay tuned...

Cardiff and Vale College

joins

RW Learning

&

218 Events 

 

Progressive Resilience.jpg

RW Learning's 

Progressive

Resilience 

Development

Programme

Hel Atgofion '218' gyda Stangau

Mi yda ni wedi cyfweld ag sawl seren o'r byd chwaraeon yn ystof y cyfnodau clo ond mi oedd yr egyd ar y droed arall pan cawson wahoddiad i fod yn westai ar bodlediad busnas Cymraeg Stangau.

 

Gwych gallu hel atgofion am ffurfio 218 gyda Deio Jones and Siôn Owen. 

AS18.jpg

Aled Siôn Davies 
Podlediad

Mae pencampwr Paraolympaidd a pencampwr y byd yn cael sgwrs gydag Owain Gwynedd am ei yrfa llwyddianus, cohurio Tokyo 2020, bod yn Dad am y tro cyntaf, iechyd meddwl a'i lysenw ... 'The Bear',

Mae o hefyd yn ateb cwestiynau bach direidis gan cyn bencampwr y clwydi'r byd drost 400 medr, Dai Greene ac Jake Quickenden, cyn gystadleuydd ar yr X-Factor & I'm A Celebrity.

Tyda ni methu disgwyl i weld be fydd yn datblygu drost y 12 mis nesa i Aled... mai am fod yn anhygoel!!

Rowland Phillips.jpg

Rowland Phillips, Podlediad

Mae cyn chwraewr rygbi'r undeb a gyngrai'r yn edrych yn ôl ar ei yrfa llewyrchus yng nghwmni Owain Gwynedd. 

Fe ennillodd 10 cap y Gymru tra yn chwarae yn y rheng-ô.

Cychwynodd ei yrfa gyda Castell-Nedd cyn symud i Ogledd Lloegr i chwarae rygbi'r gyngrair gyda Warrington Wolves a Workinton.  Yn ystod y cyfnod yma  fe gynrychiolodd Cymru mewn Cwpan Byd ac ennill cap i Brydain. 

Fe ddychwelodd i Gmru i hyfforddi Castell-Nedd, ac oherwydd y llwyddiant fe ddaeth yn arwr yn y dref. 

Ar ei CV hyfforddi mae swyddi gyda'r Gweilch, Cymru, Aironi, Viadana, Cymry Llundain, ac yn fwy diweddar, tîm Merched Cymru.  

Mae Rowland yn bendant yn gymeriad hoffus a doniol. 

686full-barri-griffiths.jpg

Mason Ryan aka, Barri Griffiths

Mae cyn resla'r y WWE a Gladiator ITV yn ymuno gyda Owain Gwynedd o'i gartref yn Las Vegas er mwyn trafod ei yrfa diddorol a chyffroes. 

Erbyn hyn mae Barri Griffiths yn perfformio fel y Chief Archer yng nghynhyrchiad KA, Cirque Soleil yn Vegas, ond mae Barri yn cael ei adnabod yn well fel Mason Ryan, yn dillyn 4 mlynedd fel un o 'superstars' y WWE. 

Mae o'n edrych yn ôl ar y noson fe nath ei ymddangosiad cynta ar ‘Monday Night RAW’ gyda CM Punk a'i dîm newydd y 'New Nexus' a sut cafodd wahoddiad i ymuno gyda John Cena a'r ei fws - ac yna cael ambell i ddiod. Mae o'n hel atgofion o gyfarfod John Bautista aa sut oedd Ray Mysterio wedi drysu rhwng y ddau. Cafodd Mason Ryan gornestau i'w cofio ar ‘pay per vgyda’ Survivor Series a'r Royal Ruble gyda Booker T.

"Roedd Orig Williams yn ddylanwad mawr ar ei yrfa reslo ac hyd heddiw mae Barri yn ddiolchgar o'r cyfeillgarwch. 

'Rael estate investment' ydi un o ddiddordebau diweddaraf Barri ac mae o wedi sefydlu tudalen You Tube i rhai sy'n ymddiddorri mewn budsoddi arian mewn adeiladau. 

Image 3.png

Robin McBryde, Leinster

Mae hyfforddwr cynorthwyol newydd Leinster, Robin McBryde yn sgwriso gyda Owain Gwynedd o'i gartref newydd yn Dublin yn yr wythnos yn arwain at ddychwliad rygbi'r Pro 14. Mae cyn hyfforddwr tim cenedlaethol Cymru yn sgwrsio am ei apwyntiad a'i brofiadau gyda'r rhanbarth, tim sydd wedi ennill Cwpan Ewrop 4 gwaith, a'r mis cyffroes sydd o'i flaen.

 

Does dim angen dweud bod y Scarlets, Cymru a Warren Gatland yn codi yn sgwrs, ynghyd a rhannu ei atgofion o symud i De Cymru o'r Gogledd er mwyn gwella ei gyflaeoedd rygbi.

Gyda phump tlws Chwe Gwlad i'w enw fel chwaraewr ac hyfforddwr, bydd y gogleddwr gyda cymaint i gyfrannu i un o sefydliadau rygbi gore yn y byd. 

Mi oedd yn ddiddorol clywed am y berthynas sydd yn bodoli rhwng y Gwyddelod a thim y Crusaders yn Seland Newydd. 

 

Ash Dykes 218 Events podcast.jpg

Ash Dykes, Anturiaethwr

Mae Ash Dykes yn anturiaethwr, fforiwri, atheltwr eithafol, siaradwr cyhoeddus ac yn dal tri record byd cyntaf.  

 

Owain Gwynedd bu'n siarad gyda'r Cymro am ei yrfa anhygoel yn y podlediad yma. 

 

Yn ddiweddar, fe ddychwelodd Ash o daith a ddaliodd penawdau byd eang, pan gyflawnodd y gamp o fod y person cyntaf i gerdded hyd yr Afon Yangtzeyn China. Taith 4,000 o filltiroedd a gymerodd  352 iddo gyflawni. Fe wynebodd eirth, uchelder eithafol, bleiddiaid, tirlithriadau a  gwyntoedd cryfion. Fe oedd rhaid danfon 10 o'r tim o 16 (a ymunodd am gyfnodau byr) adref yn gynnar oherwydd ofnau a salwch uchderau. 

Mae o gyda'r anrhydedd o fod y person gynta i gerdded hyd fewnol Madagascar (2016) ac i gerdded ar draws Mongolia heb gymorth (2014). Dwy alltaith a oedd bron iawn a cipio ei fywyd. 


Blas arall o'r siaradwyr sy'n ymdduried a chydweithio gyda Digwyddiadau  218... gobeithio gallwn drefnu digwyddiad gyda'r bacjgen o Ogledd Cymru yn fuan. 

MARK JONES 7 web size.jpg

Mark Jones, Crusaders

Mae Is-Hyfforddwr newydd y Crusaders, Mark Jones, yn trafod ei benodiad i'r  "corff rygbi gore yn y byd” gyda Owain Gwynedd.

Mae cyn-asgellwr Cymru wedi ymuno â'r tîm Super Rugby yn ôl yn mis Ionawr - cyhoeddiad a wnaeth beri syndod i nifer o wybodysion y gamp.  

Yn y cyfwelaid yma mae Mark yn trafod sut wnaeth y cyfle godi, y diffg cyflaeoedd yng Nghyrmru, y gwahaniaeth rhwng hemisffer y gogled a'r de ac pwy sydd wedi dal ei sylw yn y tîm sydd wedi ei leoli yn Christchurch, Seland Newydd… ond tydi Cymru, y Scarlets a RGC ddim yn bell o'i galon. 

 

Image .jpg

Brett Johns, UFC

Brett Johns, pencampwr MMA y byd ar ddau achlysur ac erbyn hyn ymladd yn y UFC (Ultimate Fighting Championship).

 Mae Brett yn trafod gydag Owain Gwynedd, ei fywyd personol, gyrfa MMA, a'i ornest UFC sydd ar y gorlwe yn erbyn Montel Jackson - ac os doedd huna ddim yn ddigon, ei ddamwain gyrru diweddar gyda lori!!! 

 

To call Brett a 'top bloke' following this interview is an understatment.

Hook pic.jpg

James Hook

James Hook, cyn chwraewr rhyngwladol Cymru, Gweilch, Perpignan a Chaerloyw yn edrych yn ôl ar ei yrfa llai nag mis yn dilyn ei ymddeoliad.

 

O ennill y Camp Lawn, gadael y Gweilch, "niggles" gyda'r Scarlets a "nutters" o'r gêm - mae'r cyfan yn cael ei drafod.

 Owain Gwynedd sy'n dod i nabod yr aml daletnog Hook... mai yrfa ar y cae wedi dod i ben ond mae ganddo cymaont mwy i gynnig o'r ystlys ac ymhellach. 

brad 3.jpg

Brad Mooar - Podlediad

Mae Brad Mooar yn trafod y Scarlets, Crysau Duon a bywyd yng Ngorllewin Cymru - dim ond dyddiau cyn dychwelyd i Seland Newydd.  

Fe wnaeth angerdd ac egni'r Kiwi ei wneud yn ffefryn cyflym ymysg teu'r Scarlets. MAe'n rhwydd gweld pam bod tîm fel Seland Newydd yn galw am ei wasanaeth.

Hibbard 218 Events Podcast Picture

Hibbs & Goughy Just Chat Rugby

Richard Hibbard and Ian Gough chat rugby... Covid 19 wont stop us reminiscing over the good old days in the 218 Events exclusive podcast. 

Rugby chat and banter with the former Lions (Hibbs), Wales, Ospreys & Dragons players... Gloucester and London Irish are on their receptive list too. 

Includes Ospreys Christmas parties, Warren Gatland, beating England, training ground scraps and more…

Hibbz and Goughy are two of our favourites after entertaining our guests during our matchday hospitality.

Nathan Blake
Podcast

Geraint Hardy sits down to chat with Nathan Blake about his career, Covid 19 lockdown, which clubs he loved playing for and racism in the game he loves.

The now BBC Wales Sports pundit boast an impressive CV - Cardiff City, Wolves, Bolton, Blackburn and of course Wales!

Sam yn deud... ymunwch â ni!

Sam Warburton ydi'r enw mawr diweddarad i ymuno â Digwyddiadau 218 ym Mharc y Scarlets, Llanelli. 

Mae chyn gapten Cymru a'r Llewod am fod yn asesu perfformiadau CYmru yng Ngwpan Rygbi'r Byd. 

 

Yn dilyn llwyddiant noson yng nghwmni Warren Gatland, mae neges Sam yn glir...

24ain Hydref 2019

Digwyddiadau 218 wedi cyrraedd.

Bydd Digwyddiadau 218 yn diddanu ei gwesteuon cynta yn ystod Chwe Gwlad 2019, wrth i Gymru groesawu Lloegr & Iwerddon i Gaerdydd. 

Mae Geraint Hardy ac Owain Gwynedd, dau wyneb cyfarwydd i S4C, yn ategu i fywyd o flaen y camera gyda cwmni digwyddiadau a  lletygarwch gyffrous.

Sam yn deud... ymunwch â ni!

Sam Warburton ydi'r enw mawr diweddarad i ymuno â Digwyddiadau 218 ym Mharc y Scarlets, Llanelli. 

Mae chyn gapten Cymru a'r Llewod am fod yn asesu perfformiadau CYmru yng Ngwpan Rygbi'r Byd. 

 

Yn dilyn llwyddiant noson yng nghwmni Warren Gatland, mae neges Sam yn glir...

24ain Hydref 2019

Digwyddiadau 218 wedi cyrraedd.

Bydd Digwyddiadau 218 yn diddanu ei gwesteuon cynta yn ystod Chwe Gwlad 2019, wrth i Gymru groesawu Lloegr & Iwerddon i Gaerdydd. 

Mae Geraint Hardy ac Owain Gwynedd, dau wyneb cyfarwydd i S4C, yn ategu i fywyd o flaen y camera gyda cwmni digwyddiadau a  lletygarwch gyffrous.