Digwyddiadau 218 yn Cydweithio Gyda
RW Learning & Carwyn Jones

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Mae Digwyddiadau 218 yn falch iawn i gyhoeddi y byddant yn trefnu a rheoli ‘Rhaglen Datblygu Gwytnwch Flaengar’ gan RW Learning. 
 

Mae cyfarwyddwr RW Learning, Ian Rothwell, wedi bod yn gefnogwr a noddwr hir dymor o ddigwyddiadau lletygarwch rygbi Digwyddiadau 218. Mae o wedi rhannu taith y cwmno o digwyddiad Warren Gatland a Sam Warburton ym Mharc y Scarlets i ddigwyddiadau Chwe Gwald yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae o wedi galw am gymorth a sgiliau y cwmni rheoli digwyddiadau am y cyfres o weithdai sy’n torri tir newydd.

Fe fydd hwn yn gyfres digidol o bedair pennod 45 munud a fydd yn cynorthwyo chi i adeiladu eich dygnwch personol trwy gydol yr ail don o COVID 19 ac yn galluogi i ymdopi â’r heriau yn y dyfodol. 

Fe fydd y rhaglen yn un flaengar yn ei natur. Yn cychwyn gyda pynciau allweddol yn natblygiad dygnwch, rhannu mewnwelediadau a tipiau ymarferfol a gall cael eu defnyddio yn syth. Yna yn symud ymlaen i gyflwyno rhai o ddargynfyddiadau diweddar ym maesydd gwyddoniaeth yr ymenydd ac sut gallwn alluogi ein ymenydd i lwyddo tra o dan straen.
Fe fydd yn creu mewnwelediadau diddordol ar sur mae’r ymenydd yn ymateb i heriau a sut i fwyhau ‘cyflyrau positif’ yn ein emosiwn ac ymateb. 

Fe fydd hwn yn bendant yn rhoi yr hwb angenrheidiol i’ch dygnwch yn ystod y cyfnod nesa o COVID.

Fe fydd y sesiynau yn cynnwys Ian Rothwell, arweinydd seicoleg mewn busnes a Carwyn Jones, cyn Prif Wenidog Cymru & ymgynghorydd busnes. Bydd y ddau yn rhoi bywyd i;r damcaniaethau ond yn bwysicach oll, cyngor ymarferol ar gyfer lles hir dymor a chynaliadwy.  Bydd Carwyn Jones yn rhannu rhai o’r gwersi pwysig mae o wedi ei ddysgu ac yn gofyn y cwestiwn ‘be fyswn yn ei wneud os byswn yn gallu troi’r clociau yn ôl a be fysa wedi gwella fy gwytnwch personol’. Heb os, bydd hyn yn eich ysgogi i ddefnyddio’r wybodaeth yn y gyfres yn eich bywydau chi.

Fel  Coivd-19, mae bywyd yn gallu newid yn gyfly, gyda hyn mewn golwg,  mae’r rhaglen wedi ei adeiladu ermwyn bod yn hyblyg ac gallu ymateb yn chwim. Does neb yn gallu rhagweld be fydd dyfodol y gweithle mewn 2-3 mis. Felly, ‘rydym wedi adeiladu’r rhaglen i ganolbwyntio ar y cyfnod cyfnewidiol.

Pasted Graphic.png
RWLEARNING.png
CAVC Logo.png