Polisi Cwcis Digwyddiadau 218

Dyma polisi Cookie 218 Events ar gael ar https://www.218events.co.uk

 

Beth yw Cookies

Yn gyffredin mae pob gwefan broffesiynol yn defnyddio cookies sef ffeiliau bach sydd yn cael ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadu i wella eich profiad. Mae'r dudalen yma yn egluro pa wybodaeth sydd yn cael ei gasglu, sut mae'n cael ei ddefnyddio a pam weithiau mae angen i ni storio'r cookies. Fe fyddwn hefyd yn egluro sut y gallwch rwystro cookies rhag cael ei cadw er y bydd hyn yn effeithio ar effeithiolrwydd y wefan.

 

Am fwy o fanylion cyffredinol am cookies darllenwch Wikipedia HTTP Cookies.

Sut yda ni yn defnyddio cookies.

Rydym yn defnyddio cookies am nifer o resymau sydd wedi ei rhestru isod. Yn anffodus yn y rhan fwyaf achosion does dim modd a dim system gweithredol i rwystro cookies heb effeithio ar ei gallu i wella profiad y gwefan. Rydym yn argymhell eich bod yn gadael y cookies yn gyflawn os nad ydych yn sicir o'i pwysigrwydd fel nad ydych yn effeithio ar effeithiolrwydd y wefan

 

Analluogi Cookies

Fe allwch analluogi cookie drwy "settings" yn eich holwr (browser). Edrychwch yn y sector Cymorth gyda'ch holwr ar sut i wneud hyn. Byddwch yn ymwybodol fod analluogi eich cookies yn amharu ar effeithiolrwydd y wefan a llawer o rhai eraill y byddwch yn ymweld a nhw. Mae analluogi cookies yn effeithio ar y wefan  ac felly rydym yn argymhell peidio analluogi cookies.

 

Fe allwch ddysgu mwy am sut i reoli eich cookies ar holwr eich we drwy ddilyn Llawlyfr Cookies Holwr

 

Y Cookies rydym yn ei osod

 • Cookies sydd yn berthnasol i'r cyfrif

    Os ydych yn creu cyfrif gyda ni fe fyddwn yn defnyddio cookies ar gyfer rheolaeth ymuno a gweinyddu cyffredinol. Mae'r cookies yma fel arfer yn cael ei dileu pan rydych yn logio allan er mewn rhai achosion fe allwn aros i nodi a chofio eich blaenoriaethau.

 • Cookies sydd yn ymwneud ag e-byst

   Mae'r wefan yn cynnig gwasanaeth cylchgrawn ac e-byst ac fe allwn ddefnyddio cookies i nodi a ydych eisioes wedi cofrestru ac i nodi a yw hysbysebion yn ddilys a'i peidio.

 • Cookies yn ymwneud ag archebion

   Mae'r wefan yn cynnig gwasnaeth prynu/gwerthu a thalu felly mae rhai cookies yn angenrheidiol i gofio eich archeb wrth basio o dudalen i dudalen a'i brosesu yn gywir

 • Cookies yn ymwneud ag arolwg

   O bryd i'w gilydd rydym yn cynnig arolwg a holiaduron i  ddatgelu ein bas ddefnyddwyr yn fwy cywir. Mae'r arolygon hyn yn defnyddio cookies i gofio pwy sydd wedi cymeryd rhan a sicrhau cywirdeb gwybodaeth i chi wrth fynd drwy'r broses.

 • Cookies yn ymwneud a ffurflenni

   Pan yn cyflwyno gwybodaeth ar ffurf ffurflen megis manylion cysylltu neu adborth fe all cookies gael eu defnyddio i gofio eich manylion ar gyfer unrhyw ohebiaeth pellach

 • Cookies yn ymwneud a blaenoriaethau.

   Er mwyn gwella eich profiad wrth ddefnyddio y wefan rydym yn cynnig y cyfle i chi osod blaenoriaethau ynglyn a sut mae'r wefan yn gweithio i chi. Er mwyn cofio eich blaenoriaethau mae angen cookies i gofio gwybodaeth all ryngweithio gyda unrhyw dudalen sydd yn ymateb i'ch blaenoriaethau.

Cookies Trydydd Person.

Mewn achosion arbennig fe fyddwn yn defnyddio cookies sydd wedi ei cyflenwi gan drydydd person y gallwn ymddiried ynddo. Mae'r sector nesaf yn ymwneud a cookies tebyg y gallwch ei ddisgwyl ar ein gwefan 

 • Mae'r wefan yma yn defnyddio Google Analytics sydd yn gwmni ag enw da yn fyd eang am ei waith dadansoddiadol. Mae nhw yn helpu ni ddeall sut yr ydych yn defnyddio ein gwefan a sut fedrwn wella eich profiad. Fe all y cookies yma ddilyn pa mor hir yr ydych yn treulio ar y wefan a sawl tudalen sydd yn denu eich sylw. Mae hyn yn ein helpu paratoi cynnwys mwy attyniadol.

Am fwy o fanylion am cookies Google Analytics cerwch i'w safle swyddogol Google Analytics.

 • O bryd i'w gilydd mae angen profi eitemau newydd neu newid y modd mae'r wefan yn cael ei gyflwyno. Pan yn profi newidiadau mae'r cookies yma yn cael eu defnyddio i sicrhau fod y wefan yn gweithio gyda chysondeb ac i ddarganfod a yw'r newid yn welliant yn nhyb y defnyddiwr

 • Rydym yn defnyddio botymau llwyfanau cymdeithasol hefyd/neu plug ins ar y wefan sydd yn caniatau i chi gysylltu a'r gwefannau cymdeithasol mewn amryw ffyrdd. Er mwyn i rhain weithio yn y mannau canlynol  (ANGEN RHESTR SYDD YNGLWM A'R WEFAN) fe fydd angen cookies drwy gydol y wefan i wella eich proffil ar ei gwefan neu gyfrannu data mae nhw eisioes yn ei ddal am wahanol resymau eisioes wedi ei amlinellu yn ei polisiiau preifatrwydd ei hunan

 

Mwy o Wybodaeth

Gobeithio fod hyn wedi bod o gymorth i chi ond fel ddaru ni grybwyll ynghynt doethach os nad ydych yn glir ynglyn ag unrhyw beth gwell gadael cookies yn gyflawn rhag ofn ei fod yn effeithio ar effeithiolrwydd ein gwefan. Fe luniwyd y Polisi Cookies yma gyda help GDPR Cookies Policy.

 

Os am unrhyw wybodaeth pellach fe allwch gysylltu a ni drwy anfon at 

 • Facebook
 • Instagram Social Icon
 • Twitter